Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Vytisknout

Otázky a odpovědi k zápisu

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Kdy proběhne zápis?

Zápis do mateřské školy v Bochově na školní rok 2024/2025 proběhne 15. a 16. května 2024 v prostorách mateřské školy.

Co bude třeba doložit u zápisu?

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. rodný list dítěte

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

4. občanský průkaz zákonného zástupce

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je k dispozici ke stažení na webových stránkám MŠ Bochov www. msbochov.cz

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

Nenechávejte vyplnění Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání na poslední chvíli. Kontaktujte svého lékaře, rád Vám žádost potvrdí.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2024 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

- osobním předáním v den zápisu

Nebo do 16. 5. 2024

- do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Bochov f4wknm6),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email info@msbochov.cz,

- poštou (Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov),

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2024/2025", která jsou zveřejněna na www stránkách školy.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Bochově.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31. 8. 2024 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových).

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Mohu si podat přihlášku do více mateřských škol současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy bude zveřejněno nejpozději 3. 6. 2024.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

Ano, využijte Dne otevřených dveří, 23. 4. 2024.

Také jsme připravili video, ve kterém Vám naši školu představíme. Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

https://youtu.be/B5BbfsExRMY

www.msbochov.cz

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 736 483 093 

 

Pro rodiče

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Jídelníček

pyramida

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahradní 315, 364 71 Bochov
IČO: 70 99 15 11

mobil: 774 297 528

- omlouvání dětí

mobil: 736 483 093

- ředitelka školy

e-mail: info@msbochov.cz

FB: Mateřská škola Bochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie