MŠ Bochov
MŠ Bochov
Vytisknout

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

           

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 165 odst. 2 písm. b) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí do mateřské školy.  

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií:

 

            - podle zákona č. 178/2016 Sb. se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31.8. roku, kdy se zápis do MŠ uskutečňuje, dosáhnou věku 5 let – povinnost předškolního vzdělávání

 

            - podle §50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)

 

            - děti, které mají trvalý pobyt na území města nebo v některé ze spádových obcí

 

            - děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nejmladšímu

 

            - v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší

 

            - pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte

 

 

            Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita školy.

 

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území města. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

 

 

V Bochově dne: 9.4.2021                                                      Mgr. Lucie Černoková

                                                                                                  ředitelka

Pro rodiče

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Rychlý kontakt

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahradní 315, 364 71 Bochov
IČO: 70 99 15 11

mobil: 774 297 528

- omlouvání dětí

mobil: 736 483 093

- ředitelka školy

e-mail: info@msbochov.cz

FB: MŠ Bochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie