Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Vytisknout

Životospráva

DrakŠkolní stravování

Součástí mateřské školy je školní kuchyně. Ta zabezpečuje celodenní stravování dětí a obědy zaměstnancům školy. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, zeleniny atd.). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem je ve škole zajištěn dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne – voda, džusy, mléko, ovocné sirupy, ovocné a bylinkové čaje atd. V rámci pitného režimu má každé dítě svůj hrneček a může se kdykoliv napít. Zásoba tekutin je průběžně doplňována. Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné časové intervaly (cca 3 hod.). Děti nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti jsou vedeny k soběstačnosti a sebeobsluze při stolování. Příbor používají starší děti ve 2. tř. Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve spolupráci s rodinou. Na podporu osvěty rodičovské veřejnosti využíváme zahajovací schůzku a různé akce pro rodiče k ochutnávce z naší kuchyně. Školní kuchyně má zpracovaný systém kritických bodů – HACCP a tento plní.

Ve školním roce 2022/2023 se naše jídelna přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna a bude se snažit získat certifikát na základě plnění bodů programu.

 

Zdravotní péče

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogické pracovnice nesmí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou a dětským lékařem. Při náhlém onemocnění dítěte, při zvýšené teplotě, nevolnosti, či při jiných zdravotních potížích učitelka okamžitě zajistí potřebnou péči. V případě úrazu je dítě v doprovodu učitelky odvedeno k lékaři k vyšetření, u vážnějších úrazů je volána záchranná lékařská pomoc. Ve všech uvedených případech poskytuje přítomná učitelka první pomoc, pro kterou jsou všichni zaměstnanci řádně proškolováni. Rodiče a vedení školy jsou vždy neprodleně informováni o nastalé situaci. O všech školních úrazech je vedena řádná evidence v knize úrazů. Nesmí-li dítě jíst některou z potravin (alergie, diety), je nutné pro zdraví dítěte, aby rodič nahlásil, nejlépe písemně, tuto skutečnost třídní učitelce. Složitější případy je nutné konzultovat s ředitelkou školy. Starší děti ze 2. tř. si po obědě čistí zuby. V průběhu roku se uskutečňuje setkání se zubním preventistou, který seznamuje děti se správnou technikou čištění zubů. Naším záměrem je také v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. Do denního programu jsou každý den začleněny tělovýchovné chvilky se zdravotními cviky a přiměřené otužování. Přirozený pohyb je především předmětem pobytu venku.

 

Denní řád

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, je přizpůsoben věku dětí a jejich potřebám, je flexibilní a umožňuje organizaci v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci. Denní činnosti vycházejí z třídních vzdělávacích programů a mohou pružně reagovat na nečekané situace. V průběhu dne jsou rovnoměrně zastoupeny řízené činnosti, volné hry, pohyb, klid, relaxace – dítě má volbu činnosti, má právo se nezúčastnit, pokud samo nechce. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší a počasí (překážkou je inverze, silný vítr, déšť, náledí, mráz pod -10°C). Děti mají dostatek volného pohybu v areálu i v prostorách MŠ. Za vhodného počasí a podle možností se veškeré činnosti přesouvají na venkovní hrací plochu.
Všichni pracovníci školy poskytují dětem přirozený vzor tím, že se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.

 

Odpočinek

Pravidelnou součástí denního režimu je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí, a proto pro děti, které nespí, nabízíme alternativní odpočinek. Nejprve se všechny děti převléknou a odpočívají 20 – 30 min. na lehátkách, poslechnou si pohádku nebo hudbu a potom jsou nabídnuty dětem s nižší potřebou spánku klidné činnosti, při kterých neruší ostatní děti. Do spaní nejsou děti nuceny. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování.

O škole

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Jídelníček

jídelníček Typ: PDF dokument, Velikost: 79.08 kBpyramida

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahradní 315, 364 71 Bochov
IČO: 70 99 15 11

mobil: 774 297 528

- omlouvání dětí

mobil: 736 483 093

- ředitelka školy

e-mail: info@msbochov.cz

FB: Mateřská škola Bochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie