Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary

Den v MŠ

Rybky6.30 – 10.00 hod. – volná hra a spontánní činnosti – scházení dětí probíhá podle potřeb rodičů, děti se scházejí v 1. tř. Po rozdělení dětí do jednotlivých tříd pokračují po přivítání dne a kamarádů ve volných hrách a spontánních činnostech, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dětí. Hravé činnosti podle volby dětí jsou střídány s didakticky cílenými činnostmi prováděnými individuálně, skupinově, či s celým kolektivem. V této době se zpravidla zařazuje ranní cvičení, i tělovýchovné chvilky zaměřené na zdravotní cviky, dechová a relaxační cvičení, cvičení pohybového aparátu, drobné pohybové hry (jsou prováděny i kdykoliv během dne). Pohybové aktivity kompenzují klidové činnosti. Vždy je dbáno na bezpečnost dětí.

  • V této době od 8.50 – 9.10 hod. probíhá u dětí hygiena, přesnídávka – děti jsou vedeny k samostatnému provádění hygienických a  sebeobslužných úkonů, které jsou přiměřené k jejich věku, schopnostem a možnostem. Potřebuje-li dítě pomoci, je vedeno k tomu, že může učitelku, provozní pracovnici, ale i kamaráda o pomoc požádat. Děti mohou odejít na toaletu kdykoliv během dne a na svůj odchod upozorní učitelku. Tyto činnosti probíhají většinou individuálně a je tak zachována alespoň částečná intimita. Vždy je však dbáno na to, aby u  všech dětí byly uspokojeny veškeré základní biologické potřeby.
  • V čase od 8.00 – 10.00 hod. probíhají řízené činnosti. Tyto jsou plánovány učitelkou, která má stanovený cíl a  prostředky, vychází z obsahu školního vzdělávacího programu a třídních programů. Učitelka činnosti vhodně přizpůsobí potřebám dětí. Někdy probíhají skupinově, jindy kolektivně.

V této době probíhá také individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (odklad školní docházky, jazyková chvilka atd.).

 

10.00 – 11.45 hod. – pobyt venku – každý den jsou děti přibližně dvě hodiny na čerstvém vzduchu. Přizpůsobujeme se aktuálnímu počasí. Využíváme prostornou školní zahradu s pískovišti, průlezkami, houpačkami, altánem a dalšími prvky. Uskutečňujeme také vycházky do okolí mateřské školy k obohacení poznávaní a  rekreaci dětí, vycházky do lesa k rybníkům atd. V případě vhodného počasí je pobyt na školní zahradě uskutečňován i  v odpoledních hodinách.

 

11.45 – 12.15 hod. – společné stolování, hygiena – děti zapojujeme do sebeobsluhy v rámci stolování (drobné úkoly a úkony). Vedeme je ke správnému životnímu stylu celý den, vč. slušného stolování. Děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se však děti maximálně motivovat a jít jim příkladem. V průběhu dne je zajištěn pitný režim.

 

12.15 – 14.15 hod. – odpočinek, spánek dětí, hygiena – po dopoledních činnostech a obědě zajišťujeme dětem vhodný odpočinek a relaxaci. Všechny děti se uloží na lehátko k odpočinku, poslouchají čtení učitelky, pohádky z kazet či CD, často poslouchají i relaxační hudbu. Děti nejsou k spánku nuceny, mohou pouze odpočívat.

 

14.15 – 16.30 hod. – odpolední hry, svačina – v této době probíhají didakticky cílené činnosti nebo mají děti možnost provozovat odpolední zájmové hry. Učitelky pracují s dětmi individuálně podle aktuálních potřeb a možností. V průběhu celého dne jsou děti vedeny k tomu, aby byly k sobě slušné, ohleduplné, kamarádské, dokázaly si poradit, pomoci, požádaly o  hračku a uklidily ji. Před odchodem domů se musí rozloučit s učitelkou a ostatními dětmi, a to kromě zásad slušného chování i z bezpečnostních důvodů.

Časové uspořádání dne je pouze orientační, slouží především pro správnou organizaci dne v mateřské škole.

O škole

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Jídelníček

pyramida

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahradní 315, 364 71 Bochov
IČO: 70 99 15 11

mobil: 774 297 528

- omlouvání dětí

mobil: 736 483 093

- ředitelka školy

e-mail: info@msbochov.cz

FB: Mateřská škola Bochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie