Stanovení úplaty za červenec a srpen 20106

Stanovení úplaty za červenec a srpen 2016

Podle §123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
červenec 2016 71,00 Kč
srpen 2016 85,00 Kč

Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2016/2017

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov
Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2016/2017

Registrační číslo Přijato/Nepřijato
1 přijato
2 přijato
3 přijato
4 přijato
5 přijato
6 přijato
7 přijato
8 přijato
9 přijato
10 přijato
11 přijato
12 přijato
13 přijato
14 přijato
15 přijato
Vyvěšeno dne: 18.5.2016 Sejmuto dne: