Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Vytisknout

Informace ke znovuotevření MŠ od 12.4.2021

Informace ke znovuotevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

během dnešního dne jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi

rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19

2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního

preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si

provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále

jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BOCHOV:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách šaten školky 2x týdně.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Přítomnost zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem je možná jen po dobu nezbytně nutnou.

Testovací místností bude šatna v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. Test se vyhodnotí během 15 -ti minut. Po tuto dobu je dítě i zákonný zástupce mimo budovu. V případě negativního výsledku se dítě převlékne a odchází do třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Žádám všechny rodiče o včasné příchody. V 8,00 bude ukončeno testování školka bude uzamčena a dítě pro tento den již nebude možné přijmout.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Ředitelka školy Mgr. Lucie Černoková

736483093

Datum vložení: 7. 4. 2021 21:15
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2021 21:30
Autor: Mgr. Lucie Černoková

O škole

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Jídelníček

pyramida

 

Rychlý kontakt

Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahradní 315, 364 71 Bochov
IČO: 70 99 15 11

mobil: 774 297 528

- omlouvání dětí

mobil: 736 483 093

- ředitelka školy

e-mail: info@msbochov.cz

FB: Mateřská škola Bochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie