Zahájení provozu

  • Mateřská škola Bochov zahajuje provoz v pondělí 25.5.2020.
  • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, které odevzdá při nástupu dítěte do mateřské školy. Toto čestné prohlášení je ke stažení v sekci TISKOPISY.
  • Podmínky provozu školy jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT, který je v úplném znění v sekci AKTUALITY.
  • Comments are closed.