Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

  • Podle §123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:
  • 1. Neomezená celodenní docházka 150,00 Kč
  • 2. Děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se
    pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opouští MŠ 100,00 Kč
  • 3. Děti s povinnou předškolní docházkou 0,00 Kč
  • 4. Děri s odkladem školní docházky 0,00 Kč
  • 5. Přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci – výše úplaty bude stanovena k 1.5.2020
  • Comments are closed.