Stanovení úplaty za červenec a srpen 2019

  • Podle §123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
  • červenec 2019 – 95,00 Kč
  • srpen 2019 – 68,00 Kč
  • Comments are closed.