Přijímání dětí do MŠ

img-350x350-kasparek

  • zápis do MŠ je vyhlašován každoročně, vždy v dubnu – rodičovská veřejnost je upozorněna vylepením plakátů
  • pro přijímání dětí jsou vypracována kritéria
  • přijímány jsou děti i během roku až do naplnění kapacity
  • přijímané jsou děti od dvou do sedmi let
  • ukončení docházky dítěte – odchod do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvená absence minimálně dva měsíce, opětovné neplacení stravného a úplaty (veškeré podrobnosti jsou ve školním řádu)
  • odklad povinné školní docházky – dítě zůstává v MŠ, kde je pro něj vypracován individuální plán činností

Comments are closed.