Charakteristika školy

img-350x350-slunce

Školní kronika je vedena od roku 1950. Je v ní zapsáno, že Mateřská škola v Bochově byla již v roce 1937. Zápisy v kronice jsou přerušeny v letech 1951 – 1971. Od roku 1972 jsou zápisy pořizovány pravidelně.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací od  1.1. 2003. Statutárním orgánem je ředitelka. Škola neprovozuje žádnou výdělečnou činnost. Rada školy a sdružení rodičů při MŠ nejsou zřízeny.

Budova školy byla původně bytovým domem, který byl postupně přestavován a upravován jako mateřská škola. Jako poslední byla provedena přístavba křídla, kde jsou prostory 1. a 2. třídy. Mateřská škola je dvoutřídní. Budova je třípodlažní. V přízemí je jedna třída, kuchyně, sklady a šatny dětí. V prvním patře je druhá třída, kabinety a kancelář ředitelky. U každé třídy je umývárna s toaletami. Ve druhém patře jsou dvě ložnice, sklad prádla a toaleta pro zaměstnance. Budova je podsklepená. V tomto prostoru je plynová kotelna a sklad brambor.

Součástí MŠ je kuchyně, která se nachází v přízemí budovy. Ke kuchyni patří sklad na potraviny a sklad na zeleninu.

K budově školy přiléhá oplocený školní areál, který je dostatečně rozlehlý poskytuje dětem možnost dostatečného pohybového vyžití, v letních měsících poskytují vzrostlé stromy dostatek stínu pro hry.

Škola se nachází v klidné okrajové části města Bochova, v zástavbě rodinných domů, a je z ní blízko na vycházky do okolní přírody.

Comments are closed.