Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

 • Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva (onemocnění COVID – 19) bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu dětí, který bude probíhat ve dnech od 2.5.2020 do 16.5.2020 budou veškeré informace, vč. tiskopisů ke stažení, na našich stránkách nejpozději do 10.4.2020. Pro případné dotazy volejte na telefon č. 736 483 093 nebo pište na e-mail: info@msbochov.cz.
 • Informace pro platbu stravného a úplaty

 • Číslo účtu: 292280314/0300
 • Splatnost v měsíci nejpozději do 20. dne
 • Variabilní symbol a částka (součet stravného a úplaty) budou sděleny rodičům individuálně
 • Variabilní symbol bude dítěti přidělen na celou dobu jeho docházky do MŠ
 • Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy od 16.3.2020

 • Na základě jednání Krizového štábu Bochov ze dne 15.3.2020 bylo přijato rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Bochov okres Karlovy Vary s účinností od pondělí 16.3.2020 až do odvolání. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace, která vznikla s výskytem onemocnění COVID-19
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení bude vydáváno v pondělí 16.3.2020 v době od 14:30 hod. do 16:30 hod. a v úterý 17.3.2020 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.
 • V případě nutnosti můžete kontaktovat ředitelku MŠ: 736483093.
 • Pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Děkujeme za pochopení.
 • Zrušení akcí školy

 • S ohledem na šíření koronaviru v Česku rušíme tyto školní akce:
 • Fotografování dětí, které bylo plánováno na 12.3.2020.
 • Divadelní představení „O tom jak zima zaspala“.
 • O náhradním termínu konání akcí budeme včas informovat.
 • Informace ke koronaviru

 • V MŠ jsme přijali tato opatření:
 • Denně jsou používány dezinfekční prostředky k vytírání všech ploch, toalet, klik, kuchyně.
 • Děti jsou průběžně poučovány o správné technice mytí rukou a vedeme je k jejich časté hygieně, správnému používání kapesníků a způsobů kašlání.
 • Informace k tomuto problému získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice v Karlových Varech – www.khskv.cz, 355 328 311.
 • Navýšení měsíční platby za úplatu v MŠ

 • Zastupitelstvo města Bochov na svém 1. zasedání dne 6.2.2020 usnesením č. UZM/1/8/20 schválilo zvýšení měsíční platby za úplatu v MŠ ze stávající částky 150,00 Kč na částku 300,00 Kč pro dítě na jeden měsíc s účinností od 1.9.2020.