Seznam přijatých žadatelů k předškolnímu vzdělávání

 • Seznam přijatých žadatelů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem ve školním roce 2020/2021
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bochov okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov zveřejňuje seznam přijatých žadatelů pod přiděleným registračním číslem:
 • Seznam přijatých uchazečů
 • Registrační číslo
 • 01 přijat
 • 02 přijat
 • 03 přijat
 • 04 přijat
 • 05 přijat
 • 06 přijat
 • 07 přijat
 • 09 přijat
 • 10 přijat
 • 11 přijat
 • 12 přijat
 • 13 přijat
 • Vyvěšeno dne 28.5.2020
 • Pavla Smržová, ředitelka školy
 • Zahájení provozu

 • Mateřská škola Bochov zahajuje provoz v pondělí 25.5.2020.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, které odevzdá při nástupu dítěte do mateřské školy. Toto čestné prohlášení je ke stažení v sekci TISKOPISY.
 • Podmínky provozu školy jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT, který je v úplném znění v sekci AKTUALITY.
 • PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  STAŽENÍ KOMPLETNÍHO DOKUMENTU – OCHRANA ZDRAVÍ

  Úvod

  Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

  Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

  Inspirace pro práci s předškoláky

 • Pro vyplnění času stráveného doma s dětmi Vám nabízím pro inspiraci nápady a náměty, co můžete s dětmi v tomto náročném období dělat.
 • Internetové stránky: E-PŘEDŠKOLÁCI.CZ, MÁMA DO DEŠTĚ, BAREVNÉ KAMÍNKY.
 • Zápis do Mateřské školy Bochov pro školní rok 2020/2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020.

  Podat žádost můžete jedním z následujících způsobů:

  1. Do datové schránky školy – DS f4wknm6
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) – info@msbochov.cz
  3. Prostřednictvím pošty na adresu: Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov
  4. Osobní podání po předběžné telefonické domluvě: 736 483 093 – ředitelka MŠ

  Doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Pokud rodiče nebudou mít v současné situaci vyjádření praktického lékaře o očkování dítěte na žádosti o přijetí, má zákonný zástupce povinnost doložit:

  1. Prohlášení, že je dítě řádně očkované
  2. Kopii očkovacího průkazu

  Žádost o přijetí dítěte je ke stažení na www stránkách MŠ (tiskopisy).

  Prohlášení o očkování je ke stažení na www stránkách MŠ (tiskopisy).

  Výsledky zápisu budou zveřejněny 29. května 2020 na www stránkách školy a na vstupu do školního areálu.

  V Bochově 7.4.2020

  Pavla Smržová
  ředitelka MŠ Bochov

  Informace k platbám

 • Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 5 byla březnová úplata adekvátně zkrácena. Vzniklý přeplatek bude použit na úhradu v příštím období.
 • Stravné a úplatu za měsíc duben – NEPLAŤTE.