Navýšení měsíční platby za úplatu v MŠ

  • Zastupitelstvo města Bochov na svém 1. zasedání dne 6.2.2020 usnesením č. UZM/1/8/20 schválilo zvýšení měsíční platby za úplatu v MŠ ze stávající částky 150,00 Kč na částku 300,00 Kč pro dítě na jeden měsíc s účinností od 1.9.2020.
  • Uzavření školy

  • V době vánočních prázdnin bude od 23.12.2019 do 3.1.2020 mateřská škola uzavřena.
  • Zřizovatel školy s uzavřením souhlasí.