Březen 2020

 • 02.3.2020 Maškarní karneval v MŠ
 • 05.3.2020 Divadelní představení „O třídění odpadů“ (50,00 Kč)
 • 11.3.2020 Vystoupení dětí na setkání seniorů v KD Bochov
 • 13.3.2020 Divadelní představení „O tom jak zima zaspala“ (50,00 Kč)
 • 26.3.2020 Divadelní představení „Zlatá rybka“ (50,00 Kč)
 • Návštěva místní knihovny – datum konání akce bude upřesněno
 • Únor 2020

 • 04.2.2020 Kejklíř Pet – „Cirkus jede“. (50,00 Kč)
 • 05.2.2020 Vyšetření očí
 • 13.2.2020 Naučný program „Skřítek Mrazílek“. (50,00 Kč)
 • Leden 2020

 • 04.1.2020 Vystoupení dětí na zahájení tříkrálové koledy v kostele.
 • 13.1.2020 Divadelní představení divadla Řimbaba (50,00 Kč).
 • 29.1.2020 „Malá technická univerzita“ – program k polytechnické výchově (50,00 Kč).
 • Prosinec 2019

 • 03.12.2019 Naučný program – „Vánoce“. (50,00 Kč)
 • 05.12.2019 Mikulášská besídka.
 • 10.12.2019 Divadelní představení „O kapříku Vénovi“. (50,00 Kč)
 • 12.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče od 15:45 hod.
 • 12.12.2019 Vystoupení několika dětí v KD pro seniory.
 • 13.12.2019 Vánoční besídka s 1. tř. v MŠ, společné shlédnutí pohádky „O dvanácti měsíčcích“.
 • Listopad 2019

 • 05.11. Naučný program „Rybky, rybky kam plavete“ (50,00 Kč)
 • 12.11. Projekt „Zdraví – Z kouzelného lesa“ (50,00 Kč)
 • 21.11. Fotografování dětí
 • 25.11. Sférické kino (50,00 Kč)
 • Pouštění draků
 • Říjen 2019

 • 01.10.2019 Schůzka s rodiči
 • 02.10.2019 Sférické kino v MŠ (50,00 Kč)
 • 05.10.2019 Výlet pro rodiče s dětmi na muzikál „Máša a Medvěd“ – Praha
 • 18.10.2019 Divadlo Kolem – „Řekne ti to přísloví“ (50,00 Kč)
 • 24.10.2019 Výlet – Hafík K. Vary (180,00 Kč)
 • Září 2019

 • 11.9.2019 Divadlo Bedna – „Loupežnická“ (45,00 Kč)
 • 14.9.2019 Vystoupení dětí na jarmarku v Bochově
 • 18.9.2019 Divadlo Řimbaba (50,00 Kč)
 • Červen 2019

 • 04.6.2019 Výlet do Bečova – botanická zahrada (50,00 Kč)
 • 05.6.2019 Den dětí – diskotéka, oslava
 • 10.6.2019 Výlet do K. Varů – Herna Hafík (200,00 Kč)
 • Návštěva dětí z 1. tř. ZŠ – společné hry
 • Návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ
 • 18.6.2019 Fotografování dětí
 • 26.6.2019 Pasování předškoláků
 • Květen 2019

 • 02.5.2019 Karlovy Vary – návštěva Záchranného kruhu
 • 10.5.2019 Divadlo Z Bedny – „Koblížek“ (45,00 Kč)
 • 13.5.2019 Den matek – „Hnedle vedle“ v 15:30 hod. v MŠ
 • 14.5.2019 Naučný program „Lesní hrátky se zvířátky“ (50,00 Kč)
 • 16.5.2019 Výlet – porcelánka Thun – Nová Role (70,00 Kč)
 • 17.5.2019 Výlet klášter Teplá – „Malíř a malba“
 • 21.5.2019 Vzdělávací program „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa
 • 29.5.2019 Divadlo Kolem „O princezně“ (50,00 Kč)
 • Duben 2019

 • 15.4.2019 Divadlo Řimbaba „Popelka“. (50,00 Kč)
 • 24.4.2019 Jarní povídání s písničkou. (50,00 Kč)
 • 29.4.2019 Návštěva a prohlídka Krajské knihovny Karlovy Vary.
 • 30.4.2019 Pálení čarodějnic.