Seznam přijatých žadatelů k předškolnímu vzdělávání

 • Seznam přijatých žadatelů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem ve školním roce 2020/2021
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bochov okres Karlovy Vary, Zahradní 315, 364 71 Bochov zveřejňuje seznam přijatých žadatelů pod přiděleným registračním číslem:
 • Seznam přijatých uchazečů
 • Registrační číslo
 • 01 přijat
 • 02 přijat
 • 03 přijat
 • 04 přijat
 • 05 přijat
 • 06 přijat
 • 07 přijat
 • 09 přijat
 • 10 přijat
 • 11 přijat
 • 12 přijat
 • 13 přijat
 • Vyvěšeno dne 28.5.2020
 • Pavla Smržová, ředitelka školy
 • Zahájení provozu

 • Mateřská škola Bochov zahajuje provoz v pondělí 25.5.2020.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, které odevzdá při nástupu dítěte do mateřské školy. Toto čestné prohlášení je ke stažení v sekci TISKOPISY.
 • Podmínky provozu školy jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT, který je v úplném znění v sekci AKTUALITY.
 • PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  STAŽENÍ KOMPLETNÍHO DOKUMENTU – OCHRANA ZDRAVÍ

  Úvod

  Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

  Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.