Informace pro platbu stravného a úplaty

 • Číslo účtu: 292280314/0300
 • Splatnost v měsíci nejpozději do 20. dne
 • Variabilní symbol a částka (součet stravného a úplaty) budou sděleny rodičům individuálně
 • Variabilní symbol bude dítěti přidělen na celou dobu jeho docházky do MŠ
 • Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy od 16.3.2020

 • Na základě jednání Krizového štábu Bochov ze dne 15.3.2020 bylo přijato rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Bochov okres Karlovy Vary s účinností od pondělí 16.3.2020 až do odvolání. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace, která vznikla s výskytem onemocnění COVID-19
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení bude vydáváno v pondělí 16.3.2020 v době od 14:30 hod. do 16:30 hod. a v úterý 17.3.2020 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.
 • V případě nutnosti můžete kontaktovat ředitelku MŠ: 736483093.
 • Pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Děkujeme za pochopení.
 • Zrušení akcí školy

 • S ohledem na šíření koronaviru v Česku rušíme tyto školní akce:
 • Fotografování dětí, které bylo plánováno na 12.3.2020.
 • Divadelní představení „O tom jak zima zaspala“.
 • O náhradním termínu konání akcí budeme včas informovat.
 • Informace ke koronaviru

 • V MŠ jsme přijali tato opatření:
 • Denně jsou používány dezinfekční prostředky k vytírání všech ploch, toalet, klik, kuchyně.
 • Děti jsou průběžně poučovány o správné technice mytí rukou a vedeme je k jejich časté hygieně, správnému používání kapesníků a způsobů kašlání.
 • Informace k tomuto problému získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice v Karlových Varech – www.khskv.cz, 355 328 311.