Březen 2020

 • 02.3.2020 Maškarní karneval v MŠ
 • 05.3.2020 Divadelní představení „O třídění odpadů“ (50,00 Kč)
 • 11.3.2020 Vystoupení dětí na setkání seniorů v KD Bochov
 • 13.3.2020 Divadelní představení „O tom jak zima zaspala“ (50,00 Kč)
 • 26.3.2020 Divadelní představení „Zlatá rybka“ (50,00 Kč)
 • Návštěva místní knihovny – datum konání akce bude upřesněno
 • Navýšení měsíční platby za úplatu v MŠ

 • Zastupitelstvo města Bochov na svém 1. zasedání dne 6.2.2020 usnesením č. UZM/1/8/20 schválilo zvýšení měsíční platby za úplatu v MŠ ze stávající částky 150,00 Kč na částku 300,00 Kč pro dítě na jeden měsíc s účinností od 1.9.2020.
 • Únor 2020

 • 04.2.2020 Kejklíř Pet – „Cirkus jede“. (50,00 Kč)
 • 05.2.2020 Vyšetření očí
 • 13.2.2020 Naučný program „Skřítek Mrazílek“. (50,00 Kč)