Leden 2020

  • 04.1.2020 Vystoupení dětí na zahájení tříkrálové koledy v kostele.
  • 13.1.2020 Divadelní představení divadla Řimbaba (50,00 Kč).
  • 29.1.2020 „Malá technická univerzita“ – program k polytechnické výchově (50,00 Kč).