Leden 2019

  • 04.1.2019 Vystoupení dětí na zahájení Tříkrálové koledy v kostele
  • 14.1.2019 Divadlo Kolem „Zimní pohádka“ (50,00 Kč)
  • Vycházka do lesa – krmení zvěře
  • 29.1.2019 Vystoupení dětí na vítání občánků
  • 30.1.2019 Vyšetření očí