Červen 2018

 • 01.6.2018 – Den dětí – oslava, závody, soutěže
 • 06.6.2018 – Výlet do Valče, návštěva biostatku. 50,00 Kč
 • 12.6.2018 – Návštěva dětí a učitelek z partnerské školy z Thiersheimu
 • 26.6.2018 – Pasování na školáky
 • Návštěva dětí z 1. třídy ZŠ – společné hry (termín bude stanoven dodatečně)
 • Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2018/2019

 • Registrační číslo – Přijato/Nepřijato
 • 01 – přijato
 • 02 – přijato
 • 03 – přijato
 • 04 – přijato
 • 05 – přijato
 • 06 – přijato
 • 07 – přijato
 • 08 – přijato
 • 09 – přijato
 • 10 – přijato
 • 11 – přijato
 • 12 – přijato
 • 13 – přijato
 • 14 – přijato
 • 15 – přijato
 • 16 – přijato
 • 17 – přijato
 • Vyvěšeno dne: 23.5.2018
 • Stanovení úplaty za červenec a srpen 2018

 • Podle § 123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
 • červenec 2018 – 98,00
 • srpen 2018 – 65,00 Kč