Červen 2017

 • 1.6.2017 – Výlet do Bečova – loutkové divadlo (50 Kč)
 • 8.6.2017 – Fotografování dětí
 • – Návštěva 1.tř. ZŠ
 • – Pěší výlet na hrad
 • 29.6.2017 – Pasování na školáky
 • Termíny u akcí, kde nejsou uvedeny datumy, upřesníme včas.
 • Doprava na výlet do Bečova je zdarma.
 • Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2017/2018

 • registrační číslo 1 přijato
 • registrační číslo 2 ——-
 • registrační číslo 3 přijato
 • registrační číslo 4 přijato
 • registrační číslo 5 přijato
 • registrační číslo 6 přijato
 • registrační číslo 7 přijato
 • registrační číslo 8 přijato
 • registrační číslo 9 přijato
 • registrační číslo 10 přijato
 • registrační číslo 11 přijato
 • Vyvěšeno dne:18.5.2017
 • Květen 2017

 • 03.5.2017 – Karlovy Vary – Záchranný kruh (program o požární prevenci), doprava je dotována Karlovarským krajem
 • 09.5.2017 – Divadlo Hnedle Vedle – oslava svátku matek – v 15:30 hod.
 • upřesníme – Vystoupení dětí na vítání občánků
 • 16.5.2017 – Bublinková šou (40 Kč)
 • 20.5.2017 – Výlet pro rodiče a děti – ZOO Praha
 • 22.5.2017 – Výlet na zámek v Chyši (divadlo, dílničky, atd. 180 Kč)
 • 31.5.2017 – Výlet do K. Varů – herna Hafík (oslava MDD), zdarma – dotováno ze sponzorského daru