Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §165 odst. 2 písm. b) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí do mateřské školy. Podle těchto kritérií bude postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kdy počet žádostí podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku.
 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií:
 • 1. Děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu
 • a) dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dítě s odkladem školní docházky
 • b) dítě, které před zahájením školního roku dosáhne 4 let věku
 • c) dítě, které před zahájením školního roku dosáhne 3 let věku
 • d) dítě, které před zahájením školního roku dosáhne 2 let věku
 • 2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu podle věku od nejstarších po nejmladší.
 • Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území města. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou platná pro školní rok 2017/2018.
 • Zápis dětí

 • Zápis dětí do Mateřské školy v Bochově pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 9.5.2017 v době od 11:00 hod. do 14:00 hod.
 • Duben 2017

 • 04.4.2017 – Vystoupení dětí na setkání seniorů
 • 05.4.2017 – Divadelní představení – „Ježbaba“ (40 Kč)
 • 11.4.2017 – Velikonoce v Becherově vile – K. Vary (30 Kč)
 • 13.4.2017 – Vyšetřování školní zralosti v MŠ
 • 25.4.2017 – Návštěva knihovny v K. Varech
 • 27.4.2017 – Pálení čarodějnic