Změny v předškolním vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č. 178/2006 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinný rok předškolního vzdělávání.

Pro školní rok 2017/2018 se povinný rok předškolního vzdělávání týká dětí narozených v termínu od 1.9.2011 do 31.8.2012. Toto vzdělávání je bezplatné. Současně došlo k úpravě i u dětí s odkladem školní docházky, u kterých byla zrušena povinnost platit úplatu. Podrobné informace o povinném předškolním vzdělávání budou podávány rodičům při zápisu dětí do mateřské školy. Zápis do MŠ se musí uskutečnit v termínu od 2.5.2017 do 16.5.2017. Termín pro naši školu bude upřesněn a zveřejněn v první polovině dubna (www stránky školy, nástěnka v nákupním středisku, v budově MŠ …). K zápisu dětí není třeba nosit žádné doklady.

Od září 2017 budou mít podle zákona také přednost při přijímání čtyřleté děti. Přijímání dalších dětí bude probíhat podle kritérií, která budou vyvěšena na www stránkách školy. Ve všech případech bude jako první kritérium, je-li dítě ze spádového obvodu naší školy. Pokud kapacita školy dovolí, pak budou přijímány i děti z jiného spádového obvodu.